Privacy Statement

In dit statement kunt u lezen welke gegevens SODA van u verwerkt en waarom wij dit doen. Ook kunt u hier vinden wat uw rechten zijn en hoe u een verzoek bij ons kunt indienen over de verwerking van uw gegevens. SODA treedt onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op als zogenaamde ‘verwerkersverantwoordelijke’. Dit betekent dat ook wij verantwoordelijk zijn voor de verwerking van uw gegevens. Ook houdt het in dat wij bepalen voor welk doel we uw gegevens nodig hebben en welke middelen we hierbij gebruiken.

In deze verklaring hebben we het over SODA, omdat dit de naam is waaronder klanten ons kennen. De officiële naam van SODA is Stichting ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) en SODA BV. Bij de Kamer van Koophandel staat Stichting ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) ingeschreven onder nummer 34241323 en SODA BV onder nummer 66633966. Het postadres van SODA is postbus 2755, 3800 GJ Amersfoort. Tevens staat SODA onder toezicht van Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders, meer informatie over deze stichting en de klachtenregeling, kunt u vinden op www.daad.nu.

Verwerkt SODA bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Om ons werk te kunnen doen verwerkt SODA een aantal gegevens. Als u werkzaam bent bij SODA wordt uw BSN-nummer verwerkt. Hiernaast verwerken we van u als debiteur ook gevoelige persoonsgegevens, namelijk: de categorie van de onrechtmatige daad (bv winkeldiefstal, tanken zonder betalen, etc).

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

SODA verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening voor onze opdrachtgevers. Deze dienstverlening betreft in feite het verzorgen van alle benodigde handelingen om de geleden schade van onze opdrachtgevers op u als debiteur te verhalen.
Als u werkzaam bent bij SODA worden uw persoonsgegevens verwerkt om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten van SODA door kunnen gaan, bijvoorbeeld om uw salaris te kunnen betalen. SODA zal nooit uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden verwerken dan u hierboven hebt gelezen.

Hoe lang bewaart SODA uw gegevens en hoe beveiligt SODA die?

SODA bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij u uw gegevens hebben ontvangen. De criteria van de bewaartermijn zijn onder andere de fiscale bewaarplicht van 7 jaar, de verplichte bewaartermijn van 12 maanden inzake de aangiftes, de noodzaak om een vordering uit te kunnen winnen of het bestaan van een andere wettelijke bewaarverplichting of -termijn.
Daarbij is de bescherming van uw persoonsgegevens voor SODA van groot belang. We nemen dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mede daarom heeft SODA Xcellent als strategische partner voor het beheer van onze IT omgeving. Voor meer informatie over Xcellent verwijzen wij u naar www.xcellent.nl.

Deelt SODA uw persoonsgegevens met derden?

SODA deelt uw persoonsgegevens met derden als dit nodig is om de openstaande vordering te kunnen innen, bijvoorbeeld een gerechtsdeurwaarder of een advocaat. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van ons, sluiten we een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Geheimhouding

De dienstverlening van SODA maakt het noodzakelijk dat onze werknemers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om ook in dit geval de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen, hebben al onze werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Hiermee verplichten wij onze medewerkers uw persoonsgegevens absoluut geheim te houden.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door SODA worden verwerkt, afhankelijk van de situatie.

In het geval SODA de gegevens aangeleverd krijgt van de Politie (in het geval van winkeldiefstal, heling, tanken zonder betalen) dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrag vaste schadevergoeding
 • Bedrag overige schade
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

In het geval SODA de gegevens rechtstreeks aangeleverd krijgt van bij SODA aangesloten partijen (in het geval van verzekeringsfraude, agressie in het openbaar vervoer en bij banken) dan worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voorletters
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrag vaste schadevergoeding
 • Bedrag overige schade
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt

Als u werkzaam bent bij SODA:

 • Naam en voorletters
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Burgerlijke staat
 • BSN
 • IBAN-nummer
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt“

Wat zijn uw rechten en hoe krijgt u inzage in uw gegevens?

U heeft het recht de persoonsgegevens die SODA van u verwerkt in te zien, en zo mogelijk te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij de wet ons dit niet toestaat. U kunt uw verzoek mailen naar dpo@so-da.nl of per post verzenden naar Postbus 2755, 3800GJ in Amersfoort. Wel willen we vooraf graag weten of het verzoek echt van u afkomstig is. Daarom zal de functionaris gegevensbescherming contact met u opnemen om uw identiteit te controleren. We zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand, op uw verzoek reageren.
Bent u niet tevreden met de reactie van SODA op uw verzoek, of vindt u dat SODA uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt, dan heeft u het recht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze statement kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven. De wet kan bijvoorbeeld worden veranderd, dan verandert onze verklaring natuurlijk mee. De meest recente verklaring vindt u altijd op onze website.
Dit statement is op 1 maart 2021 voor het laatst gewijzigd. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, dan blijft u op de hoogte van veranderingen.

Cookie statement ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA)

Cookies

Op de website van SODA (so-da.nl) worden Google Analytics cookies gebruikt. Enkel op het “Onbetaalde brandstofbon melden“ (so-da.nl/onbetaaldebon) formulier worden functionele cookies opgeslagen. Hiermee kunnen we, mits aangegeven in het formulier, bij een volgend bezoek ingevoerde gegevens aanvullen. Hiervoor wordt toestemming gevraagd op de desbetreffende pagina.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Google Analytics verwerkt of opgeslagen.
Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van SODA en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. SODA heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Google Analytics account van Hayona geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Google Analytics cookie van SODA een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van so-da.nl te kunnen waarborgen. Het Google Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Opt-out

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (SODA) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.